Storliens Scooterklubb

Storliens Scooterklubb

Välkommen till Storliens skoterklubb!

Skoterklubben lägger ned ett stort arbete med att bygga, underhålla och preparera lederna för att vi alla skall ha glädje av dem.
Genom att bli medlem i VASEK så får du ett synligt ledbevis att fästa på skotern.
Du bidrar då till att förbättra och upprätthålla möjligheterna till skoterkörning i Storlienområdet.
Ledbevisets intäkter går till VASEK og klubbens arbete med att skapa, skylta, samt underhålla ledsystemet.

Vi gör så gott vi kan för att finna det bästa passagerna, och upprätthålla preparering samt skyltning, men detta är ändå ingen garanti för att det ej kan finnas besvärliga sträckningar på en led.

 

Link: https://www.storliens-skoterklubb.com/